Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Tuławkach na lata 2015-2020.

 

   Dokumenty szkolne

1.  Program wychowawczy na rok szkolny 2016/17

2. Program profilaktyczny szkoły na rok szkolny 2016/17.

3.  Plan pracy szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa na rok szkolny 2016/17.

4.   Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2016/17.

 

Dokumenty dla nauczyciela /do pobrania/

1. Analiza pracy nauczyciela

2. Informacje dotyczące pracy nauczyciela-dodatek motywacyjny 

3. Sprawozdanie z klasyfikacji rocznej

4. Sprawozdanie z klasyfikacji rocznej oddziału przedszkolnego

5. Sprawozdanie z pracy zespołów

6. Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych

7. Sprawozdanie z realizacji godzin dyrektorskich

8.Uczniowie wyróżnieni.

9.Monitorowanie podstawy programowej

 

ZESTAWIENIE OCEN DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS

 

  klasa IV

  klasaV

  klasaVI

  klasa I gimnazjum

  klasa II gimnazjum

  klasa III gimnazjum

 

   KARTY  MONITOROWANIA KONKURSÓW

  1. Zespół przedmiotów humanistycznych.

  2. Zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

  3. Zespół  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

  4. Zespół języków obcych.

 

 

 

 

 


            

 

                               

      

              

.