ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁAWKACH

 

Dokumenty dla nauczyciela /do pobrania/

1. Analiza pracy nauczyciela

2. Informacje dotyczące pracy nauczyciela-dodatek motywacyjny 

3. Sprawozdanie z klasyfikacji rocznej

4. Sprawozdanie z klasyfikacji rocznej oddziału przedszkolnego

5. Sprawozdanie z pracy zespołów

6. Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych

7. Sprawozdanie z realizacji godzin dyrektorskich

8. Rozliczenie godzin karcianych z art.42

9.Uczniowie wyróżnieni.

10.Monitorowanie podstawy programowej

 

ZESTAWIENIE OCEN DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS

 

  klasa IV

  klasaV

  klasaVI

  klasa I gimnazjum

  klasa II gimnazjum

  klasa III gimnazjum

 

   KARTY  MONITOROWANIA KONKURSÓW

  1. Zespół przedmiotów humanistycznych.

  2. Zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

  3. Zespół  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

  4. Zespół języków obcych.

 

 

 

 

 


   Dokumenty szkolne

1.Program Wychowawczy szkoły 2013/2014

  2.  Harmonogram  programu wychowawczego.

 3. Program Profilaktyczny Szkoły 2013/2014

   4.Szkolny zestaw programów 2013/2014

5.Realizacja dodatkowych godzin z art.42

 

                               

      

              

.